Sik Kullanilanlara Ekle  I    Site Haritası  I    Bilgi Formu

 

SGS SU VE GAZ SiS.MALZ.TiC.LTD.STI.
Yamanevler Mah. Küçükcu Cad. Ergenekon Sok. NO:2/B Ümraniye/Istanbul-TÜRKIYE
Tel: 0216 634 05 59 / Fax: 0216 632 94 67

 
 
Tarımsal Sulama Sistemleri
Bitkilerin sulanması, insanoğlunun bitki yetiştirmesi kadar eskidir. Muhtemelen insanoğlunun tohumdan bitki üretmesini öğrendikten sonra ilk işi verimliliği arttırmak için ürettiği bitkiyi sulamak olmuştur. Tüm dünyada sulama, içme suyundan sonra suyun en fazla kullanıldığı yer olmuştur. Günümüzde gelişmiş ülkelerde suyun %50-60 kadarı tarımsal sulama amaçlı kullanılmaktadır. Su kaynaklarının her geçen gün daha da önemli olduğu dünyada, sulama suyunun efektif kullanılması gerektiği açıktır.

Bitkilerin gelişmeleri ve olgunlaşmaları için fazla miktarda suya ihtiyaç vardır. İhtiyaç duydukları tohum ekiminden hasat dönemine kadar tarlada bitki kök bölgesinde yeterli rutubetin bulunması gerekir. Bu rutubetin kaynağı yağışlar ve sulamadır. Sulama sistemleri; ilkel metotlardan başlayarak teknolojik aşamalardan geçmiş ve yeni ve modern uygulamalara ulaşmıştır. Bu gelişim süresinde sulama sistemleri de değişmiştir

• Yağmurlama Sulama
• Damlama Sulama
• Toprak Altı (Subirrigation) Sulama
• Yağmur Yüzeysel sulama (Salma, Tava, Karık, Delikli Boru)

YAĞMURLAMA KELEPÇELİ VE MANDALLI BORULAR

Temel Özellikleri

Bağlantı şekline göre iki tür kelepçeli ve mandallı yağmurlama borusu üretilmektedir. Bu borular Yüksek Yoğunluklu özel boruluk polietilenden 5 ve 6 metrelik boylarda üretilir. Düşük basınçlarda dahi bağlantı noktalarından su sızdırmayacak şekilde tasarlanan Yağmurlama Polietilen Sulama Boruları her türlü arazi ve koşullarında ve yüksek basınç altında yıllar boyu güvenle kullanılabilecek niteliktedir.

Yağmurlama Borularının Döşenmesi

• Motopomp çıkısından sonra mutlaka (ES) kullanılmalıdır.(ES) kullanılmadığı takdirde motopomptaki titreşim direkt olarak askıda kalan boru sistemine iletilecek ve bu titreşim de borunun bağlantı yerlerinde hasarlara neden olabilecektir. Ayrıca (ES)' in kullanılmaması durumunda motor ve motopomp sisteminde titreşimler de artacağından bundan hem motopomp hem de boru sistemi zarar görebilir.
• Kelepçeli borular döşenirken her üç boruda bir son borunun ucundan tutularak sistemdeki kelepçe boşlukları alınmalıdır.
• Boruların bağlantılarında kullanılan contalar takılmadan önce conta yuvalarının kum ve topraktan arındırılmasına dikkat edilmeli; conta tam olarak yuvaya yerleştirildikten sonra boru bağlantısı gerçekleştirilmelidir.
• Sistemi devreye alırken, önce küçük debilerde çalışılarak ana boru ve lateraller su ile doldurulmalıdır. Sistemin sonundaki kör tapalar bir süre açık tutularak boruda kalan arzu edilmeyen yabancı maddelerin dışarı atılması sağlanmalıdır.
• Yabancı maddelerin boruya girmemesi ve yağmurlama memelerinin tıkanmaması için pompa emme borusunun ucuna süzgeç takılmalıdır.
• Sistemdeki en son abottan sonra fazladan bir boru daha kullanılarak istenmeyen maddelerin bu boruda birikmesi sağlanmalıdır.
• Yağmurlama sezonu sonunda sistem sökülerek abotun üzerindeki vana ve tabancalar birbirlerinden ayrılarak temizlenmeli ve gerekli bakim yapılarak muhafaza edilmelidir.

Yağmurlama Sulama Sistemleri

Suyu toprak yüzeyine belirli bir basınç altında ince damlacıklar biçiminde yağmur şeklinde püskürten meme veya başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sisteme YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMİ diyoruz. Günümüzde modern ve etkili sulama sistemlerinden olan bu sistem, "sprinkler" adı verilen bir tabanca ile su havaya doğru püskürtülerek yağmur yağmasına yakın bir sulama etkinliği elde edilir. Diğer yöntemlerde ise su direkt olarak toprağa yüzeyden veya toprak altından verilir.
Yağmurlama sistemi genellikle birden fazla sprinklerden meydana gelir. Birden fazla sprinkler kullanıldığında her bir sprinkler boru hattında önceden belirlenen aralıklarda yerleştirilerek üniform bir sulama elde edilir. Sprinklerden Abot adı verilen boru hattı üzerine yerleştirilen bir ara parçaya bağlı uzatma borusuna monte edilerek çalıştırılırlar. Uzatma borusu ile sprinklerler arasına bağlanan Küresel Vana sayesinde arzu edildiği anda ilgili sprinkler devre dışı bırakılabilir.

Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Faydaları

• Sistemde su kaybı söz konusu olmadığından sulama suyunun az olduğu (3,5 lt/sn) yerlerde dahi sudan azami ölçüde yararlanılır
• Meyilli topografyası bozuk (ondüleli) yerlerde erozyona neden olmadan sulama yapılabilir.
• Su; toprağa, yağmurda olduğu gibi ince zerreler halinde verildiğinden; mahsul veriminde diğer sulama metotlarına nazaran %20-50 arasında artış sağlar ve kaliteyi yükseltir.
• Tohum çimlenme zamanında toprağın kaymak bağlaması nedeniyle bitkinin toprağın üzerine çıkamama durumunu ortadan kaldırır. İsletme masrafından ve isçilikten tasarruf sağlanır.
• Toprak derinliği az ve (Sığ) geçirgen topraklarda en ideal sulama sistemidir.
• Özellikle denize yakın yerlerde rüzgârla taşınan tuzlu suların bitkilere bıraktığı tuz zerreleri, tozlar ve zararlı haşereler yağmurlama ile yıkanabilir.
• Yağmurlama sulama ile kontrollü su verme imkânı olduğundan; taban suyu yüksek (Drenaj) sorunu olan yerlerde en uygun sulama metodu olmaktadır
• Tarla hendeklerine gerek kalmadığından, ekim alanı artmakta ve tarımsal işlemler kolay yürütülebilmektedir.
• Eriyebilir suni gübreler; sulama suyu ile birlikte isçiliğe gerek kalmadan bitkilere verilebilir.
• Sebze, narenciye, bağ ve diğer meyvelikler dondan ve sıcaktan korunabilmektedir.

Damlama Sulama Sistemleri

Damla sulama entansif sulu tarımda kullanılmak üzere geliştirilmiş olan bir yöntemdir. Damla sulaması toprak yüzeyine veya yüzeyin hemen altına yerleştirilen küçük çaplı orifis yardımıyla arıtılmış suyu toprak yüzeyine veya içerisine veren bir sistemdir. Bu sistem suyun belirlenmiş bir desene alçak basınç altında verilmesine imkân sağlar. Bu sistemde su yaygın boru ağı aracılığı ile her bitkiye kadar götürülür. Öte yandan bitkilere verilecek gübreler de sulama suyu ile birlikte verilebilir. Kısaca sistemin esası bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve besin maddesi miktarını optimum seviyede tutmaktır. Bu yöntem sera, meyve, sebze bahçelerinde en çok kullanılan ve ekonomik su kullanımı sağlayan bir yöntemdir.

Damlama Sulama Sistemleri Faydaları

• Yüzey akis ve derine sızma oluşturmadığından su besin kayıpları oluşmaması,
• Tuz oranı çok yüksek olan sularda sulama yapılabilmesine olanak sağlaması,
• Yabancı otların gelişimine imkân tanımaması,
• Sulama ile birlikte gübreleme ve ilaçlama yapılabilmesi,
• Gübre ve ilaçtan yâri yarıya tasarruf sağlaması,
• Hastalıkların yok denecek kadar asgariye indirilmesi,
• Kaliteli ve standart ürün elde edilmesi,
• Her çeşit alanda sulama yapılabilmesi,
• Bitkilere su ve gübre dağılımının eşit, dolayısıyla ayni zamanda olgulaşma ve tek elde hasat olanağı yaratması
• Erozyonu ve toprak kaybını önlemesi
• Düşük basınçlarda sulama imkânı sağlaması,
• Yeterli su imkânı olmayan alanlarda dahi sulama yapılabilmesi,
• Salma ve karık sulamaya nazaran isçilik maliyetlerinin çok düşük olması,
• Tarımsal sulamalardaki en ekonomik sistem olması,
• Eğimli alanlarda kolaylıkla uygulanabilmesi gibi birçok yararları bulunmaktadır.
 
Fiyat Listesi
    Fiyat Listesi              Videolar      Google Harita

Fiyat Listelerimizi görmek için lütfen tıklayınız...
 
[ Detaylı Bilgi ]

Videolarımızı görmek için lütfen tıklayınız...
[ Detaylı Bilgi ]

Harita koordinatlarımızı görmek için lütfen tıklayınız...
[ Detaylı Bilgi ]

Copyright © 2011 SGS Sulama Tüm Hakları Saklıdır.